ބުދަ 20 ނޮވެންބަރު 2019
07 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 23
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރުން

މަސައްކަތްތެރި ދިވެހިން ބިނާ ކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަނީ

  • ރޯދަ މަހަށް ފަހު އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށިގެންދާނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 13:17 3,138

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މުހައްމަދު ހާޝިމް - ރާއްޖެއެމްވީ

މަސައްކަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ އެކި ދާއިރާތަަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މުހައްމަދު ހާޝިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ސްޓެލްކޯއާއި ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ (ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ)އާއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހާޝިމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެކި އިންޑަސްޓްރީ ތަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އެސްއޯއީތަކާއި، މިނިސްޓްރީތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

" އަޅުގަނޑުމެން ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީން ޤަސްތުކުރަން ކުރިއަށްއޮތް ތާނގައި އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ނޭޝަނަލް ލެވެލްއެއްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަން، އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި އިންޑަސްޓްރީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު މުވައްޒަފުން، ތަފާތު ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ އެކި ގިންތީގެ ދިވެހިން ބިނާ ކުރުމަށްޓަކަައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ތަމްރީނުތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ރާވާ، ސަރުކާރުން ރާވާ މަސައްކަތެއް" ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ހާޝިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ އެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ މި ޕްރޮގްރާމްތައް ރޯދަ މަހަށް ފަހު ފެށޭނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ދާއިރާގައި ޒުވާނުން އިތުރުކުރުމަށް ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ރޭވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދާނެ ރަނގަޅު މަގުތަކެއް ތަނަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް