އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚައްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ

  • ޑިޕާރޓްމަންޓް ހުޅުވާދޭނީ ރައީސް ސޯލިހު

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 13:14 6,719

އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން "ސެންޓަރ ފޯ މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާރޓްމަންޓް" ގެ ނަމުގައި  އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. 

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ އަބްދުﷲ މުމީތު ވިދާޅުވީ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުފުޅެއް ކަަމަށާއި، މި ޑިޕާރޓްމަންޓުން ލިބޭނެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 8:30 ގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި ބޭއްވުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޑިޕާރޓްމަންޓް ހުޅުވާދެއްވާނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. 

ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރެއް އުފައްދައި، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ދެވޭ ފަރުވާ ފުޅާކޮށް، އެފަރުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ކަވަރުކުރެވިގެން ދިއުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއްގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ އެއް ކަމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި ބޭތިއްބުން ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ސިއްޚީ ނިޒާމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް