ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019

މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު

  • އެޖެންޑާ 19 މެދުވެރިކޮށް ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 18:20 | 6,812

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - އެމްޑީޕީ

ކުރިއަތް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައި ތިބި، މިލިއަނަރުން އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ފެލިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ 19 މެދުވެރިކޮށް ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭރުން ބިދޭސީންނާއި ދިވެހިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުން ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އެޖެންޑާ 19 ގައި އެބަ ބުނޭ ސަރވިސް ޗާޖާއި މުސާރަ ޤަވާއިދުން ލިބޭނެ އޮނިގަނޑެއް ހެދުން، އަޅުގަނޑަކީ މިލިއަނަރަކަށްވެފައި އަޅުގަނޑަކީ ރިސޯޓު އޯނަރަކަށް ވަންޏާ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑު އެ ދެ މަސްލަހަތު ފުށު އަރާއެރުން ދެކޮޅު ޖައްސާނީ. އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެކަމެއް ނުވިސްނޭ. " ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޖެންޑާ 19 އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ނިކުމެ ތިބީ ރާއްޖެ ތަރައްޤީގެ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކަމަށެވެ.

އިންސާފު ލަސްވެއްޖެއްޔާ އެއީ އިންސާފު ނުލިބުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޯޓުތެރެއަށް އަތް ބާނައިގެން ކަންތައްތައް ނިންމުމަކީ ހައްލު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެޖެންޑާ 19 ގެ މަސައްކަތަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރުންކަމުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ލިބެން މިހާރު އޮތީ ޖެހިގެން އޮތް ފަޅު ހިއްކައިގެން ކަމަށާއި އެޖެންޑާ 19 އިން ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވެގެންދާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީން އެއްވެސް އިރެއްގެ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތައް އުވާލުމަށް ވިސްނާފައިނުވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.