އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރުން

ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި

  • ހުން އައިސްގެން ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް، 25-45 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 21:56 5,062

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް - ރައީސް އޮފީސް

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ޗިކުން ގުންޏާއާއި، ޑެންގީ އަދި ވައިރަލް ހުމެއް ފެތުރެމުންދާތީ  ވިލިނގިލީ ގައި ހުންނަ ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުސްތަފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކުރީ، މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ނުފެތުރޭހާ ބާރުމިނުގައި، ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން ތަކަށް ލުޔެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ، ހުން އައިސްގެން ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް، 25-45 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ދާކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ، އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކުރީ ކަމާއިގުޅޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އެބޭފުޅުންގެ ލަފާފުޅާއި އެއްގޮތަށް ދެދުވަހަށްކަމަށެވެ. އާދިއްތަ ހޯމަ ދެ ދުވަހު ޕޭޝަންޓުން އާއްމުކޮށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އެރި. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 189އަކަށް ވުރެ ގިނަ ޕޭޝަންޓުން ވަނީ ދައްކާފައި" މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރަށުގައި މަދިރި އާލާވާ ތަންތައް ނައްތާލުމަށް ކައުންސިލާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަދިރި މަދުކުރުމަށް ފޮގް ޖެހުމާއި، އެނޫން ވެސް މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލުމާއި، ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކަތްތައް ވެސް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

އާބާދީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 3760 މީހުން ދިރިއުޅޭ، ގއ. ވިލިނގިލީ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި 600 އެއްހާ ދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް