ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އާމިރު ޚާން ދެކެ ކަންގަނާ ރުޅިއައިކަން އާމިރަކަށް ނޭންގޭ

  • ކަންގަނާ އާއި ދިމާވުމުން ކަންގަނާ ގާތު އަހާނެ ކަމަށް އާމިރު ވަނީ ބުނެފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 14 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 16:50 7,770

އާމިރު ޚާން އާއި އަންހެނުން ކިރަން ރާއޯ -

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ އާމިރު ޚާން އުފަންދުވަސް މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު އާމިރު ވަނީ މީޑިއާއާއި އެކު އޭނާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

 އެގޮތުން އާމިރު ވަނީ މީޑިއާ އާއި އެކު އޭނާގެ އުފަންދުވަހުގެ ކޭކް ފަޅާފައެވެ. މި ކުޑަ ހަފްލާގައި އާމިރު އާއި އެކު އޭނާ ގެ އަންހެނުން ކިރަން ރާއޯ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ހަފްލާގައި އާމިރު ވަނީ މީޑިއާ އިން ކުރި ސުވާލު ތަކަށް ވެސް ޖަވާބު ދީފައެވެ.

ކަންގަނާގެ ފިލްމް "މަނިކަރްނިކާ" ރިލީޒް ކުރި އިރު މި ފިލްމަށް ސަޕޯޓް ކޮށްފައި ނުވާތީ އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އާމިރު އާއި ދެކޮޅަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިއާއިން ސުވާލު ކުރުމުން އާމިރަށް ވަނީ ހައިރާން ކަމެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

އޭނާ އަހަރެން ދެކެ ރުޅިއައީ؟ ކީއްވެ؟ އެކަމު އަހަރެން ކައިރި ކަންގަނާ ދުވަހަކުވެސް ނުބެނޭ" ހައިރާންވެފައި ހުރެ އާމިރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާމިރު އަށް އެކަން ނޭންގޭ ކަމަށާއި ކަންގަނާ އާއި ދިމާވުމުން ކަންގަނާ ގާތު އަހާނެ ކަމަށް އާމިރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާމިރު ޚާން އެންމެފަހުން ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އިންނެވެ. މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވަނީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މި ފިލްމަށް އާމްދަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

މި ފިލްމަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު 50 ކްރޯޑް ލިބުނު ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ދުވަސްތަކުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ކަންގަނާގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "މަނިކަރްނިކާ" އަށް ޑޮމެސްޓިކް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ލިބިފައިވަނީ 92 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް