ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ވިޔަފާރި - ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 16.8 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

  • ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ 320،135 ފަތުރުވެރިން

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 14 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 12:55 2,820

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއް - ނިމިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 16.8 އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައި - ބުކިންގ.ކޮމް

ނިމިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 16.8 އަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓުުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. 

އެ މިނިސްޓްރީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި 16.8 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް އެމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ 320،135 ފަތުރުވެރިންނެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުން މި ދާއިރާ ކުރިއަށް ދިޔުމަކީ އުފާކުރާ ކަމެއް،" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިމިދިޔަ މަހު  ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގިނައިން އައިސްފައިވަނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުންނެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން 55 ޕަސެންޓުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު އެއީ 13 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން 37 ޕަސެންޓުގެ ޓޫރިސްޓުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު އެއީ 8.5 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އަދި އެމެރިކާ އިން އައިސްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް ފަސް ޕަސެންޓުގައި ހުރި އިރު އެއީ 26 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާ އިރު ޗާއިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ ނިސްބަތް ތިން ޕަސެންޓަށް ދަށަށް ގޮސްފައި ވީނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. ޗައިނާއިން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް 17.8 ޕަސެންޓުގައި ހުރި އިރު އިޓަލީއިން ރާއްޖެ އަށް އައިސްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 10.8 ޕަސެންޓަށް އަރައެވެ. 

ދެން އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ(އިންޑިއާ(7.6 ޕަސެންޓް)، އިނގިރޭސިވިލާތް(7.4 ޕަސެންޓް) އަދި ޖަރުމަންވިލާތުން (6.5 ޕަސެންޓް)ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް