އާދީއްތަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2019
03 ހެއި
1441 ސަފަރު 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:53
އިޝާ 19:05
ކުޅިވަރު - ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ

އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަތައް ފީފާއަށް ހުށައަޅާނަން: އަލީ ވަހީދު

  • މެޑަމް ފާތުންގެ އޮފީހެއް އެފްއޭއެމްގައި ހުރި މައްސަލަ ފީފާއަށް
  • ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި އެހީ ހުއްޓާ ނުލާނެ

މިއުނާ ހަސަން
miuna_hassan

ކ. މާލެ 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 16:16 3,973

އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު - މިއުނާ ހަސަން

ރާއްޖޭގައި ހިނގައިދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅުން ހުރި ދަބަސްތަކެއް އެފްއޭއެމް އިން ނެރުނު މައްސަލަ އާއި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ އޮފީހެއް އެފްއޭއެމްގައި ހިންގި މައްސަލަ އާއި މިނޫން ވެސް އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަތައް ފީފާއަށް ހުށައަޅާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ތެރޭގައި ޕާޓީއެއްގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކެމްޕެއިން އޮފީހެއް އެފްއޭއެމްގައި ހިންގިކަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ދޮގުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ ކުރިން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޙާބާ ދިމާކޮށް އެފްއޭއެމްގައި ހިންގި މެޑަމް ފާތުންގެ އޮފީހަކީ ތާރޑް ޕާޓީ އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން ހިންގި ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމް އަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކަމެއް އެފްއޭއެމް އަށް ބެލެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ތާރޑް ޕާޓީއެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް އެ އިދާރާ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"ތިންވަނަ ފަރާތެކޭ ކިޔާފަ އެތަނުގަ ހަމަ ބަޑި ގުދަނެއް ހަދަންވީތޯ؟ އެފްއޭއެމް އިން ދިން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެތާނގަ ދެން ބަޑި ގުދަނެއް ވެސް ހަދަންވީ، އެތާނގާ މިސާލަކަށް ޑްރަގް ވިއްކާތަނެއް ވެސް ހަދަންވީތޯ؟ ތިން ވަނަ ފަރާތެކޭ ތިމަންނަމެންގެ ޒިންމާއެއް ނެތޭ. ނޫން. ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގެ ދިދަ ޖަހާފަ، ފުޓުބޯޅައޭ ކިޔާފަ، ފީފާ އާއި އެފިލިއޭޓްވެފަ، ފީފާ ސްޓެޓިއުޓްސްގަ ނޯވެ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ދައްކާ ކޮން މާއްދާއެއްގަތޯ އޮތީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އޮފިސް ހެދެނީ،" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ބަދުނާމުކޮށް، އެފްއޭއެމް އިން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން އެއީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި އެހީ ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ކްލްބްތަކަށް ސަރުކާރުން ކަންކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވާހަކާގައި ވިދާޅުވީ، ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ ކުރިން ދީފައިވާ ފައިސާ ހަރަދު ވެފައިވާ ގޮތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލިފައި ނެތް ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެއްވެސް އިރެއްގައި ކްލަބްތަކަށް ދެމުން އައި އެހީ ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް