ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ވިޔަފާރި - އައިޓީބީ ފެއަރ

އައިޓީބީ ފެއަރ ފަށައިފި

  • ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ މާރޗް 6 ވަނަ ދުވަހުން 10 ވަނަ ދުވަހަށް ޖަރުމަންވިލާތުގެ ބާލިންގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 6 މާރޗް 2019 | ބުދަ 17:38 4,125

އައިޓީބީ ފެއަރގެ ރާއްޖޭގެ ސްޓޯޅް - ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފަތުވެރިކަމުގެ ފެއަރ ޖަރުމަންވިލާތުގެ ވެރިރަށް ބާލިންގައި ފަށައިފިއެވެ.

މި ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން 10 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. ފެއަރ ބައްލަވާލުމަށްޓަކައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްޓޯލަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ސްޓޯލްގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތްތައް އެމަނިކުފާނު ބައްލަވާލައްވާފައިވާއިރު ފެއަރގައި ބައިވެރިވި ކުންފުނިތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ފައިސަލް ނަސީމްގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދަރިކަލުން ސިޔާދު ގާސިމާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކް ވެސް ފެއަރގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ފެއަރގައި ރާއްޖޭގެ 105 ކުންފުންޏެއް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިތަކުގެ 260 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ވަރަށް ރީތިކޮށް ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާއިރު ސްޓޭންޑުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަކި ކައުންޓަރެއް، ރާއްޖޭގެ ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ބޮޑުބެރުގެ ލަވަތަކާއެކު ދިވެހިންގެ ނެށުންތައް ދައްކާލުމަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ސާމާނު ވެސް ޑިސްޕްލޭ ކޮށްފައިވެއެވެ. ސްޓޭންޑްގައި ދެން ހުރީ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކައުންޓަރުތަކެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ވަނީ ފެއަރގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިފަހަރުގެ ފެއަރގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު އަދި ރާއްޖެއިން ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު ލަތީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިފަހަރު އައިޓީބީ ފެއަރގެ ހޯސްޓް ކުރާ ޤައުމަކީ މެލޭޝިއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް