ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުން

މިނިވަން ނަޒާހަތްތެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ޤާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި

  • ފަނޑިޔާރު ގެއަކީ އިންސާފުވެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ގޮވާލެއްވި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 10:15 2,154

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް - ރައީސް އޮފީސް

މިނިވަން، ނަޒާހަތްތެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ޤާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އަންގާރަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި "ކޮންފަރެންސް އޮން ޖުޑީޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސް އެންޑް ރިފޯމް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ޙަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވަނީ ފަނޑިޔާރުގެއިން ކަމަށް ވުމާއެކު، އެކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކޮށްދެއްވުމަށާއި، މިނިވަންކަމާއި ނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދޭނޭ ފަނޑިޔާރުގެއެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. 

ފައިސަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޖުޑިޝަރީގެ އެންމެ އިސްފަރާތްކަމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް ކަމަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރައްވައި، ފަނޑިޔާރުގެއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރާ އަދި ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެއީ ކަމަށެވެ.

އަދި އެގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންވެގެން ދިއުމަކީ، އެންމެހާ ދިވެހީންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ކަމުގައި ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ނައިބު ރައީސް އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، އެކަން ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު އެއްބާރުލުން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް