ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދުކުރުން

ސާފުތާހިރުކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދުކޮށްފި

  • ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ސިއްހީ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ 15:00 5,970

ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދުކުރިކަމުގެ ނޯޓިސް - އޭއެފްޕީ

މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ ކިންގްސް ކޯނަރގެ ސާފުތާހިރުކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނީ ކިންގްސް ކޯނަރ މިއަދުން ފެށިގެން ބަންދުކުރީ ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވައިދާ ހިލާފުވެފައި ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދު ކުރީ އެ ރެސްޓޯރެންޓުން ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރިޔާ އިން ކުރިމަތިވެދާނެ ސިއްހީ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް އެ އެޖެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަމެއް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ސީގަލްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ނޯޓިސްގައިވާ ގޮތުގައި އެ ނޯޓިސް ހަރުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިންގްސް ކޯނަރ އިން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ކިންގްސް ކޯނަރއަކީ ވަރަށް ގިނަ އާންމުން އެތަނުން ހިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ ރެސްޓެންޓޯރެންޓެކެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އިން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހިންގާ ތަފާތު އިންސްޕެކްޝަންގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކޮށް އެކަންކަން އިސްލާހްކުރަން ފުރުސަތު ދެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓްކުރުމުން ވެސް އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް