އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ލޭބަރ ޕާޓީ ބަޔާން

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި

  • ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުން މި އެލަވަންސުން އިސްތިސްނާވުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް
  • އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއް ނެތި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ގޮވާލަން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ 03:30 1,662

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އާއި އޮފް ދުވަހު ސަރވިސް އެލަވަންސް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމުމުން، އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އެ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އާއި އޮފް ދުވަހު ސަރވިސް އެލަވަންސް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމުމުން އެ ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެކަމަށް ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

އެޕާޓީން ބުނީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބޭ މިފަދަ ކޮންމެ އިނާޔަތަކީ ޕާޓީން މަރުހަބާ ކިޔާކަމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުން މި އެލަވަންސުން އިސްތިސްނާވުމަކީ އެ ޕާޓީން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއް ނެތި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ އެލަވަންސް ދިނުމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާ އެފަރާތްތަކުގެ ހައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް