އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުޅުދުއްފާރަށް 400 ކިލޯވޯޓްގެ ޖެނަރޭޓަރެއް

  • ޖެނެރޭޓަރު އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ 00:51 1,525

ރ. ހުޅުދުއްފާރު - ހުޅުދުއްފާރު ވެބްސައިޓް

ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލަކުރުމަށްޓަކައި 400 ކިލޯވޯޓްގެ ޖެނަރޭޓަރެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުދުއްފާރަށް ކަރަންޓު ދެމުންގެން ދިޔަ ތިން ޖެންސެޓްގެ ތެރެއިން 250 ކިލޯވޯޓްގެ ޖެންސެޓަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 400 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް އެ ރަށަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖެނެރޭޓަރު އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ އެ ޖެނަރޭޓަރުން ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ފެނަކައިން ބުނިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް