ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ކޯލިޝަން

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ޖޭޕީން އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ!

  • ކޯލިޝަން ހަދާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ދެއްވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބާނީ ގާސިމް އިބުރާހިމް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:50 4,413

ގާސިމް އަދި ނަޝީދު - ޓްވިޓަރ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް، އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އޭޕްރީލް 6 ގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ފިޔަވާ އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ. 

"އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބުނީމާ މިފަހަރު ވެސް ޖޭޕީ މަގުމައްޗަށް ނެރެ އެއްލާލީމާ ޖޭޕީ އަށް މި ޖެހުނީ  ސަލާމް ޖަހަން. މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގައި ޖޭޕީ އާއެކު ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުރިހާ ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކަން ޖޭޕީ ތައްޔާރުވެއްޖައިން،" ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

މި ޓްވީޓްގެ ކުރިން އެހެން ޓްވީޓެއް ވެސް ގާސިމް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު އެމްޑީޕީން ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ހައިރާން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މިހާރު ވެސް އޮތް އެއްޗެއްތޯ ބުނެ ގާސިމް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ. ގާސިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް ހުރިހާ ގޮނޑިއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީއިން ނިންމީ ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވައުދާއި، އަހުދާއި ހިލާފުވެގެން ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސްކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ޖޭޕީގެ މެންބަރު އަބުދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ހުށަހެޅި އިސްލާހު އަނބުރާ ނަގާފައިނުވާތީ ޖޮއިންޓް ޕާލިމަންޓްރީ ގުރޫޕަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް ގާސިމް ގެންދަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް