ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ބޭރުގެ ސަފީރުން

ޖަރުމަނު ސަފީރުގެ ނައިބަކަށް ޖިނާހު

  • ޖިނާހު އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގަ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 09:08 3,312

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ކުރީގެ ހެޑް މުހައްމަދު ޖިނާހު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖަރުމަނަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ ނައިބަކަށް ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ކުރީގެ ހެޑް މުހައްމަދު ޖިނާހު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޖިނާހު އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ.

ޖިނާހު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. 

އެގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ދައުވާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން މަރުހަލާގައި އެ ދައުވާއަށް އެއްބަސްވެ، ޖިނާހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ އިޖްރާތްތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށްކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާ ކުރިން ހުރި ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް ދިނުމުގެ އިތުރުން، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުއްދަތަށްވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް އޭނާއަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް (ފުލުހުންގެ މައްޗަށް) އަންގާ އަމުރުކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް