ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 19:33
ރެއާލްގެ ފޯވާޑް ބެންޒެމާ
ރެއާލްގެ ފޯވާޑް ބެންޒެމާ
ގޫގުލް
ކަރިމް ބެންޒެމާ
ބެންޒެމާ އަށް ރެއާލް އިން އާ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅައިފި
 
ރެއާލްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް ބެންޒެމާ ރެއާލްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
ބެންޒެމާ އަށް އިޓަލީގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ޝައުގުވެރިވޭ
 
ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ބެންޒެމާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ އަށް އެ ކްލަބުން މުޅިން އާ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

އޭއެސް އިން ބުނީ ރެއާލް އިން ބެންޒެމާގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އިތުރު ފަސް އަހަރުގެ އާ އެއްބަސްވުމެއް އޭނާ އަށް ކްލަބުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ރެއާލްގައި ބެންޒެމާ އަށް އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކޭ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ އަންނަނީ ބަރާބަރަށް ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަ ހޯދަމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބެންޒެމާ އަށް އިޓަލީގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ޝައުގުވެރިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔުވަންޓަސް އަދި އިންޓަމިލާން ހިމެނެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރެއާލްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް ބެންޒެމާ ރެއާލްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެގޮތުން ރެއާލް އިން އޭނާގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ފްރާންސްގެ ލިޔޯން އިން ކެރިޔަރު ފެށި ބެންޒެމާ ރެއާލް އަށް ބަދަލުވީ 2009 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭނާ ވަނީ މިވީތަނަށް އެޓީމުގައި ހޭދަކުރި 8 ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 344 މެޗުގައި 173 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބެންޒެމާ ވަނީ ރެއާލްއާ އެކު ސްޕެނިޝް ލަލީގާ، ދެ ކޮޕާޑެލްރޭ، ސްޕެނިޝް ސުޕާކަޕް، ދެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ދެ ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް އަދި ދެ ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް