ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ފަތުރުވެރިން އިތުރުވުން

ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 7 ޕަސެންޓް އިތުރު

  • މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އެއްލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ހަތަރު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ
  • އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކްގެ ޤައުމުތަކުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 17 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 09:01 1,609

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް - ވިލާ ހޮޓެލްސް

ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ހަތް ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އެއްލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ހަތަރު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ ޔޫރަޕުންނެވެ.

ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ހަ ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު، މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނާއި އަޅާބަލާއިރު 12.5 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މިދިޔަ މަހު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކްގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ. އެސަރަޙައްދުން ފަސް ސަތޭކަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަކިވަކި މާކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި 10 ޤައުމަކީ ޗައިނާ، ޖަރުމަނުވިލާތް، އިނގިރޭސިވިލާތް، އިޓަލީވިލާތް، އިންޑިއާ، ރަޝިއާ، ފަރަސްސޭސިވިލާތް، ޖަޕާނު، ޔޫއެސްއޭ، އޮސްޓްރޭލިއާއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށްވެފައި ވީނަމަވެސް ދެންހުރި މާކެޓްތަކުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ 44،345 އެނދުގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް 41،715 އެނދު އޮޕަރޭޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ދުވަހުގެ އަދަދުވެސް ވަނީ 10.4 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1.3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އައިސްފައިވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެއީ ތުރުކީ ރައްޔިތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް