އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދުއްމާރި ހިފައިގެން މަޖިލީހަށް، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

  • ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލީ އަޑުގަދަކޮށް ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރަސް އެޅުމުން

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 15:12 4,258

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ދެ މެމްބަރަކު ދުންމާރި ބޭނުންކުރަނީ - ގޫގުލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 2 ޖަހާއިރު ފެށުމަށްފަހު މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ މާލަމުގަ އާއި މަޖިލިސްކުރާ ގޭގެތެރޭގައި ދުއްމާރިބޭނުންކޮށް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމް ގެއްލޭ ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުންނެވެ. 

މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ދުއްމާރި ބޭނުންކުރުމުން، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ގަވާއިދަށް ކުއްލި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާއިރު މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުންކުރި ވީޑިއޯއެއް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ޓްވީޓްކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

މާޒިމްކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްކުރައްވާފައިވާ ވީޑިއޯއިން ދުއްމާރި ބޭނުންކުރާ ތަން ފެންނަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު އާއި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގެވެ. 

މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު ބުނާ ގޮތުން ދުއްމާރި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަލުން ފަށާނެ ވަގުތެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ވަކި ގަޑިއެއް އަންގާނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިޔާނާތާއި މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރަން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު ފާސްކުރަން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް