އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ްޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީ

ދެ ސަފީރަކަށް ރުހުން ނުދިނުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

  • ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް އައިޝަތު އަޒީމާއަށް ކޮމެޓީން ވަނީ ރުހުންދީފައި

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 19:16 3,149

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފާއި، ރޮޒައިނާ އާދަމް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ފަރާތްޕުޅުން ދެ ޤައުމެއްގެ ސަފީރުކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ނުދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.  

ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީގެ އަޤުލަބިއްޔަތުން ރުހުން ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ތައިލެންޑްގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް މުހައްމަދު ޖިނާހު، މއ. ތިބްރޯޒް އަދި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް މުހައްމަދު ޚަލީލް، ގ. އުތުރުގެއާގެ އަށެވެ. ޖުމްލަ 3 ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ކޮމެޓީން ދިރާސާކުރިއިރު، ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް އައިޝަތު އަޒީމާ، މ. ބީނާފުށި އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ކޮމެޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. 

ޖިނާހާއި ޚަލީލަށް ރުހުން ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް އެވެ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް އެވެ. 

އެ ދެބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ނުދިނުމަށް ކޮމޭޓީން ނިންމިނަމަވެސް، އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުވެސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާނެ އެވެ. އަދި އެ ނަންފުޅުތައް މުޅި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ އެ ބޭފުޅުން މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރާނެ އެވެ. 

މީގެކުރިން ކޮމެޓީން ވަނީ 8 ބޭފުޅަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ 8 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅަށް މުޅި މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް