ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - މީޜާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު

ނައިފަރުގައި މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

  • މީރާގެ މައި އޮފީހުން ދެމުންދާ ހުރިހާ ހިދުމަތްތައް ވެސް އެ ތަނުން ލިބޭނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ 00:16 1,795

ނައިފަރުގައި ހުޅުވި މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު - މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)

ޅ. ނައިފަރުގައި ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުވައިފިއެވެ.

ނައިފަރު ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ނައިފަރާއި އެ އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މީރާގެ ހިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

އެ ސެންޓަރު ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ ޅ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. އަދި މީރާގެ މައި އޮފީހުން ދެމުންދާ ހުރިހާ ހިދުމަތްތައް ވެސް އެ ތަނުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރިތައް މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ޓެކްސް ބަޔާންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ޓެކުހުގެ ފައިސާއާ، މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިތުރުން ޓެކުހާއި ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް މީރާ އިން ބުންޏެވެ.

މީރާގެ އޮފީސްތައް 14 އަތޮޅެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް