ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ދިވެހިރާއްޖެ - އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ މީހުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި، މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނަން: ޝާހިދު

  • އިންޑިއާ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރައްވާނެ

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 18:46 1,676

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑު އައްސަވައި، އެމީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

'މޯލްޑިވްސް - އިންޑިއާ ކޮންސިއުލަރ ޓޯކްސް'ގެ ދެވަނަ ބުރު ފައްޓަވައިދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ، ދިވެހިންގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމާއި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ އެތައް ހާސް އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނެއްގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ

މި މަޝްވަރާތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކައް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކެކެވެ. 

އިންޑިއާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭއާއި ދެމެދު ފަހަކަށް އައިސް ގުޅުންތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައެވެ. ފާއިތުވި 5 ވަރަކަށް އަހަރު ގުޅުން ގޯސްވެފައިވީނަމަވެސް، މިހާރު ދެޤައުމުގެ ގުޅުމަށް އައު ދުވަހެއް ފެށިފައިވާކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އިންޑިއާ ސަފީރު މިޝްރާ (ވ-2) އިންޑިއާގެ ވަފުދާއިއެކު މަޝްވަރާތަކުގައި. ފޮޓޯ: ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ

މި މަޝްވަރާތަކުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީގެ ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ އަމިތު ނަރަންގް އާއި މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ހުރިހާ ޤައުމަކަށް ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމެންދެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް، ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ސޯލިޙް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ކަމަކީ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމެވެ. 

ރައީސް ސޯލިޙް ރާއްޖެއަށް ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އާއިއެކު އާ ވިސާ އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއެކުރައްވާނެކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގެންފައިވަނީ އިންޑިއާއަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް