ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ޑރ މުއިއްޒު

400 ގޯތީގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  • ބުދަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު 5000 ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވޭ

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 12 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހުކުރު 10:02 1,349

ޑރ. މުއިއްޒު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްވަނީ -

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 400 ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެމަސައްކަތް އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ.

ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާލި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުގައި ބުދަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަނި ވެސް 5000 އެއްހާ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ ........

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް