ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

  • ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެ
  • ރެއިންބޯ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން ލިބިގެންދާނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 19:34 9,188

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ރެއިންބޯގެ ވެބްސައިޓް https://buyrainbow.com.mv މެދެވެރިކޮށް ރެއިންބޯ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައި އެ ކެޓަގަރީއަކާ ގުޅޭ ސާމާނު ވަކިން ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރެއިންބޯގެ ފިހާރަތަކަށް ގެންނަ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު އަޕްޓޭޑްވަމުންދާނެ ކަމަށާއި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ އުނދަގޫތައް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ވެސް ރެއިންބޯ އިން ބުންޏެވެ.

ކަސްޓަމަރުން ރެއިންބޯގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރ ކުރާ މުދާ މި ވަގުތު ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ މާލެ އަށާއި ހުޅުމާލެ އަށް އެކަންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރެއިންބޯގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން އޯޑަރު ކުރާ މުދާ ލިބޭނެ ގޮތް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމެވެ. ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަ މުދަލަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް ރެއިންބޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ރެއިންބޯގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ.

ރެއިންބޯ އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށާފައެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް