އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - ރެއިންބޯ ސޭލް

ރެއިންބޯ އެނިވަރސަރީ ސޭލް ފަށައިފި

  • ސޭލް ފަށާފައި ވަނީ މިއަދު
  • ސޭލްގެ ދަށުން ހުރިހާ ސާމާނަކުން 50 ޕަސަންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 9 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 19:12 4,198

ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލް - ސިމާހާ ނަސީމް

ރެއިންބޯގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރެއިންބޯ އެނިވަރސަރީ ސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ އޮކްޓޯބަރު 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރެއިންބޯ ބިލްޑްވެއަރ، ރެއިންބޯ ޝޮޕް، ރެއިންބޯ ތިނަދޫގެ އިތުރުން ރެއިންބޯ އޮފީސް ސިސްޓަމްގައެވެ.

ސޭލްގެ ދަށުން ރެއިންބޯ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ސާމާނަކުން 50 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ޖެނެރަލް މޭނެޖަރ އަބްދުﷲ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރެއިންބޯގެ އެނިވަރސަރީ ސޭލްއަކީ އެހެން ސޭލްތަކާއި ވަރަށް ތަފާތު ސޭލެއް ކަމަށާއި ސޭލްގެ މަޤްސަދަކީ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރެއިންބޯގެ ސާމާނު ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ރެއިންބޯ އިން އޮފީސް ފަރުނީޗަރުގެ އިތުރުން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި ބަދި ސެޓާއި ކަބަޑު ސެޓް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ރެއިންބޯއަކީ އާންމުންނަށް މަޝްހޫރު ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ސާމާނު ވިއްކާ ފަރާތެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް