ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ

އޮސްޓްރިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަރަބިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައި އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައްވައިފި

  • އަރަބިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެއްޓުމާއެކު އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އެ ކަމަނާއަށް ވަނީ ހުއްޓިފައި
  • އދ. ގެ ރަސްމީ ހަ ބަހުގެ ތެރޭގައި އަރަބި ބަސް ހިމެނޭ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:48 8,554

އޮސްޓްރިއަން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކަރިން ކެނައިސްއެލް - ޔޫއެން ފޮޓޯ

އޮސްޓްރިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަރިން ކެނައިސްއެލް އދ. ގެ 73 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި އަރަބި ބަހުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައްވައިފިއެވެ.

އަރަބިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެއްޓުމާއެކު އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އެ ކަމަނާއަށް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އެ ވަގުތު އެތަނަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެމްބަރުން ވަނީ އެކަމަނާގެ ހިތްވަރަށް އަތްޖަހާފައެވެ.

އަރަބި ބަހަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަހެއް ކަމަށް ކެނައިސްއެލް ވިދާޅުވިއެވެ. އދ. ގެ ރަސްމީ ހަ ބަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަރަބި ބަހަކީ ތާރީޚް ދެނެގަތުމަށް އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ބަހެއް ކަމަށް ކެނައިސްއެލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެނައިސްއެލް ވިދާޅުވީ އެކަމަނާގެ ބަޔާން އަރަބި ބަހުން ދެއްވުނީ، ވިއެނާ އާއި ބެއިރުއިތުގެ އދ. ގެ ހެޑް ކުއާޓާސްގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު އަރަބި ބަސް ދަސްކުރެެއްވުމުންނެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ލުބުނާނުގައި ކިޔަވަން އުޅުއްވި ދުވަސް ވަރުވެސް އަރަބި ބަސް ދަސްކުރެއްވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ދަސްވި އެންމެ މުހިއްމު ފިލާވަޅަކީ ކެތްތެރިކަން ކަމަށް ކެނައިސްއެލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖެނެރަލް އެސެމްބަލީގައި ކެނައިސްއެލް ވަނީ އަރަބި ބަހުގެ އިތުރުން ފްރެންޗާއި ސްޕެނިޝް އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް