ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ފޭސްބުކް ހެކްކުރުން

އިންސްޓަގްރާމް ހެކްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް!

  • މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ސައިޓަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީ މައްސަލަ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:13 1,939

ފޭސްބުކްގެ ގިނަ އެކައުންޓްތަކެއް ވަނީ ހެކްކޮށްފައި - ރޮއިޓަރސް

ހެކްކުރި ފޭސްބުކް އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓްތައް ވެސް ހެކްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން އެހެން ބުނީ އެ ސައިޓުގެ 50 މިލިއަނެއްހާ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިގެން ކުރި ތަހްގީގަށްފަހުއެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ޕްރޮފައިލް ފެންނަ ގޮތް ބެލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނިޒާމްގައިވާ "ލޯވަޅުން" އެކައުންޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަންސް ވަގަށް ދަމައިގަނެވެއެވެ. ސެކުރިޓީ ޓޯކަންއަކީ ފޭސްބުކްއިން ލޮގްއައުޓް ނުވާ ގޮތް ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޓޯކަންއެކެވެ. އެ ޓޯކަން ލިބިއްޖެނަމަ އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޕާސްވޯޑަކާ ނުލާ ވަދެވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފެންމަތިވި އެ މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރުމަށް ފަހު ފޭސްބުކުން ބުނީ ހެކްކުރި އެކައުންޓްތަކުން އެހެން އެއްވެސް އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ނޫނީ ވެބްސައިޓަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާނަމަ އެ ވެސް ހެކް ކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އިންސްޓަގްރާމް، ސްޕޮޓިފައި، އެއާބީއެންބީ ހިމެނެއެވެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އެތައް ހާސް އެޕްލިކޭޝަންސްއާއި ވެބްސައިޓަށް ރަޖިސްޓްރީވެވޭ ގޮތް ހަދާފައިވާއިރު މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ސައިޓަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީ މައްސަލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް