ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ރައީސް ޔާމިން

ރައީސް ޔާމިނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

  • އެމްއެމްއޭ. އިން މިމައްސަލަ އެއް ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 16:57 | 110,422

ރައީސް ޔާމީން - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ މައްސަލަ އެއް ތަހުގީގުކޮށް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ. އަށް މި މައުލޫމާތު ވަނީ ކަށަވަރުވިފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި އެމްއެމްްއޭ. ގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެތައް ފައިސާ އަކަށް ހިޔާނަތްތެރި ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ. އިން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ އިރު އެމްއެމްޕީއާރްސީ. ގެ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ރައީސް ޔާމިންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީ. ގެ އެތައް ފައިސާއެއް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅަށް ވެދެވަފައިވާ ކަމަށާއި، އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު ވަތްކަމަށް ވަނީ އިއުތިރާފްވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމިންގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅަށް ފައިސާ އުފުލާދިން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިންތަކެއް ވަނީ އަލްޖަޒީރާގެ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް އަށް އިންޓަވިއު ދީފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އެއް އެއްވެސް މުއައްސަސާ އަކުން ތަހުގީގު ކޮށްފައި ނު ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.