މެޑަމަ ފާތިމަތު
އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަމަކީ އެހެން ބަޔަކު އައިސް ވެދުން ކުރާނެ ހަދިޔާއެއް ނޫން: ފާތިމަތު އިބްރާހީމް
 
އެއްވެސް މީހަކީ ބަލިކަށި މީހެއް ގޮތުގައި ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެ
އަހުމަދު މުހުސިނު
ކ. މާލެ |
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް
ރާއްޖެ އެމްވީ

އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަމަކީ އެހެން ބަޔަކު އައިސް ވެދުން ކުރާނެ ހަދިޔާއެއް ނޫން ކަމަށާއި އަންހެނުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަން ހުރެގެން ގާނޫނީ ގޮތުންނާއި އާއިލާ އާއި މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ "ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށި މުބާރާތް" އިފްތިތާހް ކުރެއްވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެހަފްލާގައި ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކީ ބަލިކަށި މީހެއް ގޮތުގައި ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.  

އަންހެން ކަނބަލުންގެ ހަރަކާތްތެރިކަމާއި ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖައްސާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ބޭނުން ވަނީ ހިތްވަރާއި ބުންވަރު އަދި ހުށިޔާރުކަން ކަމުގައި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ހިޔާނާތުގެ ތުހްމަތު ކުރެވޭއިރު، ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެ އެވެ. ތަހްގީގުކުރަން ފަށާފައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް ވެސް ހުރީ "އުމަގުވެފަ" އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް