ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - ދިރާގުން ހާއްސަ ޑޭޓާޕެކެއް

އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބަލާލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް!

  • ޑޭޓާ ޕެކްގައި 10 ޖީބީ ހިމެނޭ
  • ޑޭޓާ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
  • އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ދުވަސް ވަންދެން އެ ޑޭޓާ ޕެކް ބޭނުން ކުރެވޭނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:46 3,068

ދިރާގު ޑޭޓާ ޕެކް -

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް މޮބައިލް ފޯނުން ބަލައިލުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ "އިންތިޚާބު ޕެކް" ގައި 10 ޖީބީގެ ޑޭޓާ ހިމެނޭއިރު ޕެކޭޖްގެ އަގަކީ 225 ރުފިޔާއެވެ.

މި ޑޭޓާ ޕެކް ދިރާގު މޯބައިލް ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދި ދިރާގު އައު ޕްރީޕެއިޑް ގެންގުޅުއްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދިރާގު މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

"އިންތިޚާބު ޕެކް" ނެގުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރުން އެސްއެމްއެސް ފޮނުއްވަން ޖެހޭނީ “ADD E10GB”  ޖެހުމަށްފަހު 343 ނަންބަރަށެވެ.

މި ޑޭޓާ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ދުވަސް ވަންދެން އެ ޑޭޓާ ޕެކް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަކޮށްދީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް