ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ

  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ ގޮތަށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް އަޑު އިވިފައިވާތީ އެކަމާ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވޭ
  • އިބޫ އަށް ތާއީދުކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާ އެފަދަ ކަމަކަށް ހިތްވަރު ނުދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފުލުހުންނަށް އަރުވަން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:42 21,892

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ސާމާނު ގެންދަނީ -

ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަންބޮޑުވުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

މަހްލޫފް ފުލުހުންނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްއާ ނީލަން ފިހާރަ ސަރަހައްދާއި މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވެސް އަލިފާން ރޯކުރަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައި ވާތީ އެކަން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއާ ހިއްސާ ކުރާ ކަމަށާއި ވޯޓު ލަމުންދާއިރު އަދި ވޯޓު ގުނަމުންދާއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ވޯޓުލުމަށް ހުރަސްއަޅައި ވޯޓު ގުނުމަށް ހުރަސްއަޅައި އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮލުގަ، އަޅުވާގޮތަށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް އަޑު އިވިފައިވާތީ އެކަމާއި އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެ ސިޓީގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގައި، އެފަދަ ކަމަކަށް ހިތްވަރު ނުދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފުލުހުންނަށް އަރުވާ ކަމަށާއި އިންތިޚާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ ޤާނޫނާއި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކޮށް، ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަދި އެހެނިހެން ފަރާތަކުން ވެސް ކުރާ އަމުރުތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކުރާ އަމުރުތަކެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށެވެ.

އެ ސިޓީގައި މަހްލޫފް ވަނީ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާނެ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ކަންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް