ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 19:57
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން - 1 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމް ލިބުނު ނަސީބުވެރިޔާ އާއި އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 13 ފެބްރުއަރީ އިން ފެށިގެން 13 އެޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް
 
އެންމެ ފަހުގެ، ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތައް އާއްމުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ސިމްޑީ ގްރޫޕުން މަސައްކަތް ކުރޭ

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދޫކުރި ބޮޑު އިނާމްކަމަށްވާ 1 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމް ލިބުނު ނަސީބުވެރިޔާ އާއި އިނާމް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި އިނާމްގެ ގުރުއަތު ނަގާފައި ވަނީ ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މިޝަން އިބްރާހިމް މުހައްމަދުއެވެ. އެ ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ދިޔައީ 14 އެޕްރިލް 2024ގައެވެ. އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޔޫޝައު ސައީދެވެ. އެ އިނާމް ލިބިފައި ވަނީ އަހުމަދު އަލްވިން މުހައްމަދު އައްބާސްއަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަނުގައި އިނާމުގެގޮތުގައި ގިނަ އިނާމްތަކެއް ވަނީ ދީފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ސިމްޑީގެ ފިހާރަތަކުން ހޯދޭނެ މަގު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ސިމްޑީގެ ފިހާރައަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ މޮބައިލް އެޕުން ވިޔަފާރިކުރުމުން ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތަށެވެ. އެގޮތުން 500 ރުފިޔާއިން މަތިން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަންއެއް ލިބޭނެ މަގު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.  ސިމްޑީން މި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރު ހަފްތާގައި ވެސް ޚާއްސަ އިނާމްތަކެއް ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދީފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 13 ފެބްރުއަރީ އިން ފެށިގެން 13 އެޕްރިލްގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް 3 ނަސީބުވެރިން ވަނީ ހޮވާފައެވެ.

ސިމްޑީ ގްރޫޕުން ވަީ ރާއްޖެއަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ބްރޭންޑްގެ 15000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުގެ، ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތައް އާއްމުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ސިމްޑީ ގްރޫޕުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް