ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 13:23
އުރީދޫ ނޭޝަން އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް
އުރީދޫ ނޭޝަން އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ގޭމް
އުރީދޫ ނޭޝަން އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒްގެ ސީޒަން 1 ފެށިއްޖެ
 
މި މުބާރާތަށް 15000ރ ގެ އިނާމެއް ހުށައަޅާފައިވޭ
 
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަހަރަށް ރާވައިފައިވަނީ ހާއްސަ ޝައުގުވެރި މުބާރާތްތަކެއް
 
"އަލްޓިމޭޓް ޕްލޭޔަރ" އަކީ ގޭމަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ މޮޅު ފަންނާނެއް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހެޑްކުއާޓާސްގައި އުރީދޫ ނޭޝަންގެ އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް، ސީޒަން 1 ފެށިއްޖެއެވެ.

މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫގެ ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ މަލްކަން ސިންގް ތަންވަރ އަދި ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް ޝަބީން އަލީ ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅުނެވެ. އެއީ 18 އެޕްރީލް 2024 ގައެވެ.

3 ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ މި މުބާރާތުގައި 20 އޭޕްރިލްގައި ފައިނަލް މެޗު ކުޅެވިގެންދާނީ ރައުންޑް ރޮބިން ސްޓައިލަށް 3 ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައެވެ.

މި މުބާރާތަށް 15000ރ ގެ އިނާމެއް ހުށައަޅާފައިވާއިރު އެއްވަނަ ލިބޭކުޅުންތެރިޔާއަށް 8000ރ، 2ވަނައަށް 4500ރ އަދި 3 ވަނައަށް 2500ރ ލިބޭނެއެވެ.

ގޭމަރުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ނެޓްވާރކު، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަހަރަށް ރާވައިފައިވަނީ ހާއްސަ ޝައުގުވެރި މުބާރާތްތަކެކެވެ.

އަދި މިއަހަރު "އަލްޓިމޭޓް ޕްލޭޔަރ" ޓްރޮފީ އަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށްވެސް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. "އަލްޓިމޭޓް ޕްލޭޔަރ" އަކީ ގޭމަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ މޮޅު ފަންނާނެކެވެ. އަދި އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާ ފަރާތަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ފަންނާނެއް ހޮވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް