އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި

  • އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ ލޮލުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން އަދީބު ނުކުންނަ މަންޒަރު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފެނިފައި

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 00:28 5,022

އަދީބު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިގެން ގެންދަނީ. ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިއެވެ.

އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަދީބު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވަނީ ލޮލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ ލޮލުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން އަދީބު ނުކުންނަ މަންޒަރު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ކަމަށް ބުނެ، އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ތިން ދައުވާއެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަދީބު ގެންދަވަނީ 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ޝަރީއަތްތައް ވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

އަދީބު ޖަލަށްލީ ފަހުން ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން އަދީބަށް ލަފާ ދެއްވާފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ދަނީ އެކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ. އަދީބުގެ ހަށިގަނޑުގައި ސިސްޓެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ގްލޮކޮމާ އަދީބުގެ ލޮލަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަދީބުގެ އާއިލާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް