ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ ރޭސް 2018

ވޯޓު ލިސްޓްގައި ފޮޓޯ ޖަހައިދިނުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެ

  • އެމްޑީޕީން އެގޮތައް އެދުނީ އިލެކްޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި
  • ފޮޓޯ ޖަހަން އެދުނީ ފޮޓޯ ނުޖަހާ ގޮތަށް ހެދުމުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަމުން ގެންދާތީ

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 15:09 2,437

އެމްޑީޕީގެ އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން: ލިސްޓްގައި ފޮޓޯ ޖަހައިދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓްގައި ފޮޓޯ ޖަހައިދިނުމަށް އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިކަމަށް އެދިފައި ވަނީ އެޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ސޮއިކުރައްވައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައެވެ.

އެމްޑީޕީން އެޕާޓީގެ ރަސްމީ ޓްވީޓާ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އެސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލާ މީހުންގެ ލިސްޓްގައި ފޮޓޯ ހިމަނަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކުގައި ވެސް ވޯޓްލާ މަރުކަޒުގައި، އެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓް ލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލާފައި ވަނީ އެ މީހުންގެ ފޮޓޯ ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ. ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓްގައި ފޮޓޯ ނުހިމެނުމަކީ އިންތިހާބުގައި އޮޅުވާލައިގެން ވޯޓު ދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ސިޓީގައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މަތިކުރުވާފައިވާ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. ވީމާ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި މީގެ ކުރިން ވެސް އަމަލުކުރަމުން އައިގޮތަށް އިންތިހާބީ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ފޮޓޯ ހިމަނަންޖެހޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ހެދި ޤަވާއިދު ފުރަތަމަ ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ފޮޓޯ ޖަހަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ އެޤަވާއިދުން އެމާއްދާ އުނިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް