ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 03:37
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
އެދެނީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުން - އެމްޑީޕީ
 
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވޭ

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިހެން ބުނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔަބު ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ މަރުޚަބާ ކިޔާފައެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަސައްކަތްކުރި އެންމެހައި ކެމްޕޭން ޓީމްތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިން އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށާއި އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދިން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އެންމެހައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ޕާޓީން ވަނީ މަރުޚަބާ ކިޔާފައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން ބުނީ، އެ ޕާޓީން އެދެނީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނަގަހައްޓައި, ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބައަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަޖިލީހަކަށް ވުމަށް ކަމަށް ވުމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޒިންމާއަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުން ކަމުގައިވާއިރު, މިއަދުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގައި އެމްޑީޕީން ޔަގީން ކުރާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށާއި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
33%
0%
67%
ކޮމެންޓް