އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާއާއި ދިމާކޮށް ބުރިޖުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި

  • މިއަދު ހަވީރު 4:00 އިން މިރޭ 12:00އާ ހަމައަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭނެ މައުލޫމަތު ލިބޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:05 22,700

ބުރިޖުގެ މަތިން ބަހެއް ދަތުރުކުރަނީ - އަޝްވާ ފަހީމް

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާއާއި ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ-މާލެ ބުރިޖުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭ މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ނުފަށާ ކަމަށާއި، ހުކުރު ދުވަހު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނީ އާންމުކޮށް ބުރިޖު ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ދުވަހަށްވީމަ ކަމަށެވެ.

"އަސްލު ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. އިއްޔެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނީ ފުރަތަމަ ދުވަސްވީމަ. އެއީ ރަސްމީކޮށް ނޫން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަހުގެ ޑްރައިވަރުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިއަދު ހަވީރު 4:00 އިން މިރޭ 12:00 އާހަމައަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭނެއެވެ. 

ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާއިފައިވާއިރު ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި މިޖަލްސާއަށް ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބަހުގައި ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ.

އެމްޕީއެލުން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މާލެއަށް މިހާރު ނުވަ ބަސް ގެނެސްފައިވާއިރު، ބަހުގެ ދަތުރުގެ އަގުތަކާއި ޝެޑިއުލް އިއުލާން ކުރާނީ ރަސްމީކޮށް ދަތުރުތައް ފަށާ އިރުއެވެ. ޖުމްލަ 22 ބަސްމާލެ ގެނެއުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ބަހުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުގެ އިތުރުން ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްތައްވެސް އެގަޑިތަކުގައި ދުއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް