އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ހިންނަވަރުގެ ޕީޕީއެމްއަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ކޯލިޝަންއާ ގުޅިއްޖެ

  • އަހްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައި

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 00:02 44,400

ހިންނަވަރުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމުން - ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ކެމްޕޭން ކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ)އަށް ތާއިދުކޮށްފިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޖުލައި މަހު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަހުމަދު ޝަރީފް (ހަންޓަރ) ހިމެނެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނާޒިމާ އާއިލީ ގޮތުން ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އަހުމަދު ޝަރީފަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި 2009 ގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ވާދަކުރައްވާފައެވެ.

މިމަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމިނަށް ހިންނަވަރުން ތިން އިންސައްތަ ވޯޓު ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. ހިންނަވަރުން ގިނަ ބަޔަކު ކޯލިޝަންއާއި ގުޅިފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން އަންނަނީ ފާޅުގައި ކޯލިޝަންއާއި ގުޅެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް