ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރިޔާސީ ބަހުސަކަށް ދައުވަތު ދީފި

  • ރިޔާސީ ބަހުސް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު
  • އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުން ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ގައުމުގެ ކަންކަން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:25 1,367

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބޭއްވި ޕެނަލްއެއް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބަހުސެއް ބާއްވަން ނިންމާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މިދެބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި، ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދައުވަތު ފޮނުވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ބުނީ ރިޔާސީ ބަހުސް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ބުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ތަމްސީލްކުރާ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯ ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ތިލަވެ، ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ގައުމުގެ ކަންކަން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އެނގުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ.

މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެކެނޑިޑޭޓުންނާއި ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގައުމުގެ ހިންގުމާއި ތަރައްގީގެ މިސްރާބަށް ބައްޓަން ކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތާއި، ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ތަފްސީލް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުންނަށް ތައާރަފް ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި އިބޫއާ ދެމެދު ރިޔާސީ ބަހުސެއް ބާއްވަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ނިންމާފައިވާއިރު ރާއްޖެޓީވީންނާއި، ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ވެސް ބަހުސްއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމިއެވެ. ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް އިބޫ ނިންމެވިއިރު، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބަހުސްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެޑައިނުގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް