އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ހިންނަވަރު ކުނި ގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

  • މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު
  • މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 08:51 1,684

ހިންނަވަރު ކުނި ގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި - އެމްއެންޑީއެފް

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކުރިން ކުނި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރި ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގެ ސިފައިން ނިއްވާލައިފިއެވެ.

އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯރޓް ޅ. ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު 3:23 ހާއިރުއެވެ. އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއިއެކު ފަޔަރމަނުން ގޮސް އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލި އެވެ. އެކަމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ މާފިލާފުށިން ވެސް ސިފައިންގެ ޓީމެއް ހިންނަވަރަށް ގޮސް ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުނަނުދީ ފެން ޖަހައިގެން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ވަނީ ފަތިހު 5:00 ހާއިރުއެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ގޮނޑުގެ ފާރަށާއި ކައިރީގައި ހުރި ބައެއް ގަސްގަހަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުވަނީ ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް