ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ ޒުވާނުންނާއެކު ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް

  • އިބޫއަށް ގެމަނަފުށިން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:37 8,811

ގެމަނަފުށިން އެމްޑީޕީއާ ގުޅުނު ޒުވާނުން އިބޫއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ - އެމްޑީޕީ

ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާ އެކު، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު އަހުމަދު ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގއ. ގެމަނަފުށްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައެވެ.

އަމިއްލަ ގޮތުން ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ނަޒްމީން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ހަފްލާގައި ގެމަނަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. ނަޒްމީންއަކީ ގެމަނަފުށްޓަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ، އެ ދާއިރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެމްބަރެކެވެ.

ނަޒްމީން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ ގެމަނަފުށީގައި ބޭއްވި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާގައި
 

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިބޫ ގެމަނަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމަށް ތާއިދު ބޮޑު، ގެމަނަފުށީގައި މިހާރު އަގުލަބިއްޔަތު އޮތީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް އޮތީ އެމްޑީޕީއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް