ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު

އިމްރާން ޚާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފި

  • އިމްރާން ޚާން، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައި ވަނީ 176 މެމްބަރުންގެ ތާއިދު ހޯއްދަވައިގެން

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:43 4,233

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތް އިމްރާން ޚާން - އަލްޖަޒީރާ

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާން އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ހުކުރު ދުވަހު ނެގުނު ވޯޓު، އިމްރާން ޚާން ކަމިޔާބު ކުރައްވައިގެން ބޮޑުވަޒީރު ކަަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތްއިރު، ޖުލައި މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވުނު އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ހޯއްދެވީ އިމްރާން ޚާންގެ ޕީ.ޓީ.އައި އެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ކުޑަ އެހެން ޕާޓިތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހެއްދެވުމަށް ފަހު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތުމަށް މަގުކޮށްޓެވިއެވެ. 

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އިމްރާން ޚާން ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އިމްރާން ޚާން އަށް ގައުމު ހިންގެވުމުގައި ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ގައުމު ވެއްޓިފައިވާ އިގްތިސާދީ ފުން ވަޅުގަނޑުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ "އާ ޕާކިސްތާން" އެއް އުފައްދަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

ހުކުރުު ދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު އިމްރާން ޚާން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފައި ވަނީ 176 މެމްބަރުންގެ ތާއިދު ހޯއްދަވައިގެންނެވެ. އެމަނިކުފާނާއި ވާދަކުރެއްވި, ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގް-ނަވާޒް (ޕީ.އެމް.އެލް-އެން) ގެ ރައީސް ޝެހްބާޒް ޝަރީފް އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 96 ވޯޓެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް