ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި

  • ސައްހަ ނޫން ފޯމްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާނަން:އީސީ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 16:05 12,872

ރީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް  ގާތްގަނޑަކަށް 20،000 ފޯމް ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ވޯޓް ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 95،000 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް އުނިކުރުމުން އެ އަދަދު ދަށްވެގެންދާނެ އެވެ. 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ރިރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަދަދު އަންނަ ހަފްތާގައި އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ސައްހަ ނޫން ފޯމުތަކެއްވެސް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރިރެޖިސްޓަރކުރުމުގައި މައްސަލަ ހުރި ފޯމުތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ގއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް މީހުން ދުރު ރަށްރަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް