ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން

މިނިވަން މީޑިއާއަކަށް ގޮވާލައި ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ

  • އެނެމީއޮފްނަން ހޭޝްޓެގް ކެމްޕެއިން ފެށީ ބޮސްޓަން ގްލޯބުން

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:23 1,738

އެނެމީއޮފްނަން ހޭޝްޓެގް ކެމްޕެއިންގެ އިތުރުން އޯގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހު ޚާއްސަ އާޓިލްއެއް ލިޔުމަށް ބޮސްޓަން ގްލޯބުންވަނީ ގޮވާލާފައި - އޭއެފްޕީ/ގެޓީ

ރައީސް ޓްރަމްޕް މީޑިއާތަކަށް ދެއްވާ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ ނޫސް އިދާރާ ގުޅިގެން މިނިވަން މީޑިއާއަކަށް ގޮވާލައި ކެމްޕޭނެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލޯންޗުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބޮސްޓަން ގްލޯބުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ" މުޑުދާރު ހަނގުރާމަ" އާއިދެ ކޮޅަށް އެނެމީއޮފްނަން ހޭޝްޓެގްގެ ދަށުން  ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމަލުތަކަށް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ކެމްޕޭނަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ގެންދަވަނީ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކަށް އިޝާރާތްތްކުރައްވައި އެއީ ދޮގު ޚަބަރުގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވެ ނޫސްވެރިން އެއީ ރައްޔިތުންގެ އަދުއްވުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ބަހުގެ ހަމަލާ ދެއްވަމުންނެވެ.

އދގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އެ އަމަލުތަކަކީ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅުވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމުގެ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބޮސްޓަން ގްލޯބުންވަނީ "ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިކަމަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ނުރައްކާ" ނަމުގައި އެޑިޓޯރިއަލްއެއް އޯގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހު ލިޔާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ އަދި އެހެން ނޫސް އިދާރާތަކުން ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ މައި ނޫސްތަކާއި އެގައުމުގެ ކުދި ކުދި އިދާރާތަކުންވެސް ވަނީ އެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދި ގާޑިއަން ނޫހުންވެސްވަނީ އެފަދަ ލިއުމެއް ޝާއިއުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް