އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ދުނިޔެ - އުތުރު ކޮރެއާ-ދެކުނު ކޮރެއާ

ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

  • ދެގައުމުގެ ވެރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 18:14 2,684

އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވެރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖެއި-އިން އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ޕިޔޮންޔަންގ ގައި ބައްދަލު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

ދެކޮރެއާ ގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ދެގައުމުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމާ ބެހޭގޮތުން "ކޮރެއަން ޑީމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯން" ގައި ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. "ކޮރެއަން ޑީމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯނަކީ" ދެކޮރެއާ ސަރައްދުގައިވާ އެއްވެސް ހަނގުރާމަވެރި އާލާތެއް ނޫނީ ސިފައިން ގާއިމުވެ ނެތް ޒޯނެކެެވެ. 

ހޯމަ ދުވަހު އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނެރުނު ޖޮއިންޓް ބަޔާނުގައި، ދެގައުމުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ސީދާ ތާރީޚެއް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ކުރިން ވެވުނު އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއްވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިއަހަރު އޭޕްރީލް އިން ފެށިގެން އުތުރު ކޮރެެއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވެރިން ބާއްވާ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާއިރު، އެމެރިކާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިން ބާއްވަވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުން އެދެވޭ ނަތީޖާ އެއް އަދިވެސް ނުނެރެވެއެވެ. 

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އަންނަނީ އެމެރިކާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާ އާ މެދު އޮތް ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި އަދި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އިން އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ގޮވާލަމުން ގެންދަނީ އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށެވެ. އަދި މިސައިލްތައް ޓެސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށެެވެ. އެެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް އުތުުރު ކޮރެއާ އިން އިޖާބަ ނުދޭތީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އިން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް