ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ދުނިޔެ - އިންޑޮނޭޝިއާ

އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުން އަދަދު 436 އަށް އަރައިފި

  • މި ތަފާސްހިސާބު ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 16:43 2,794

އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކް އަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރަށެއް ކަަމަށްވާ ލޮމްބޮކް އަށް އޯގަސްޓް ފަސްވަނަ ދުވަހު އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 430 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުން އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

ލޮމްބޮކް އައި ބިންހެލުމުގައި 436 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ގިނަ މީހުން މަރުވީ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އިމާރާތްތައް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޑިޒާސްޓާ އެޖެންސީން ބުނާގޮތުން، ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ގެތަކާއި، އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ އަދި އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަދުވެގެން 5 ޓްރިލިއަން ރުޕިއާ (342 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަރާނެއެވެ. އެޖެންސީން އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ އަލުން ލޮމްބޮކް އަށް އުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮަލަރު ހޭދަވާނެ ކަމަށެވެ. 

7.0 މެގްނިޓިއުޑް ގައި އައި ބިންހެލުމުގައި އެތައް ހާސް ގެއެއް ބިމާ ހަމަވެފައިވާއިރު، 35000 މީހުން ވަނީ އެބައިމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ޖެހިފައެވެ. 

ނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ޓޫރިސްޓުން ޝައުގެވެރިވާ ލޮމްބޮކް އޮންނަނީ ޓޫރިސްޓް މަންޒިލެއް ކަމަށްވާ ބާލީގެ އިރުން 40 ވަރަކަށް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ.

ބާލީ އާއި ލޮމްބޮކްގެ އާބާދީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މިލިއަނަށް އަރާ އިރު، އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދެ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް މިލިއަނަކަށް އަރައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް