އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒް

ސަންޗޭޒްގެ އާއި އާސެނަލްއާ ދެމެދު އަދިވެސް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ!

  • ޗައިނާގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ސަންޗޭޒް އަށް ވަނީ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފަ
  • އާސެނަލްއާ ދެމެދު ހެދިފައި އޮތް އެއްބަސްވުމާ މެދު ސަންޗޭޒް ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 09:27 1,808

އާސެނަލްގެ އެލެކްސަސް ސަންޗޭަޒް - ގޫގުލް

އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒް އާއި އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ ކްލްބް އާސެނަލްއާ ދެމެދު އަދިވެސް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ސީޒަނަށްފަހު އާސެނަލް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަންޗޭޒް އޭނާ އާއި އާސެނަލްއާ ދެމެދު ހެދިފައި އޮތް އެއްބަސްވުމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަނަށްފަހު އެއްބަސްވުން ހަމަވާއިރު، ސަންޗޭޒް ބޭނުންވަނީ އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނެސް އަލުން ސޮއިކުރަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައްބުނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޗައިނާ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އަދި ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު އެތައް ކްލަބަކުން ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަންޗޭޒް އޭނާ އާސެނަލްއާ އެކު އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ބާސާ އަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ސަންޗޭޒް އާސެނަލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް އޭނާ ބަދަލުވި ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ދެއްކި ނަމަވެސް އަނިޔާގައި ހުރުމާ އެކު އެ ކްލަބާ އެކު ހޭދަކުރި ދެވަނަ ސީޒަނުގައި އެދެވޭ ކުޅުމެއް ވަނީ ދެއްކޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.
ބާސާގައި ހޭދަކުރި ތިން ސީޒަނުގައި އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 141 މެޗުގައި 47 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ސަންޗޭޒް ވަނީ މިވީތަނަށް އާސެނަލް އަށް ކުޅުނު 122 މެޗުގައި 59 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.
ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ފަހަރު ޗިލީއާ އެކު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ސަންޗޭޒް ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއާ އެކު ލަލީގާ، ކޮޕާ ޑެލްރޭ، ދެ ސްޕެނިޝް ސުޕާކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް އަދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އާސެނަލްއާ އެކު އެފްއޭކަޕްގެ އިތުރުން އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް