ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ކުޅިވަރު - ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކްރޮއޭޝިއާ ފައިނަލަށް

  • މި މެޗުން ކްރޮއޭޝިއާ މޮޅުވީ 2-1 އިން
  • މިއީ އެޓީމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުޅޭނެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިނަލް

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
Saaif80

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 08:36 3,476

ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޖެހި ލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާރލްޑް ކަޕެއްގެ ފައިނަލުން ކްރޮއޭޝިއާ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މޮސްކޯގެ ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފަހަތުން އަރައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި މި ދެ ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗަށްވާ އިރު މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތް ވާރލްޑް ކަޕެއްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ކްރޮއޭޝިއާ އިން ސެމީގައި ކުޅުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ކްރޮއޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން އެއް ބަދަލު ފެނިގެންދިޔައިރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން އެއްވެސް ބަދަލެއް ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ފަސް މިނެޓު ނުވަނީސް އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. ކްރޮއޭޝިއާގެ ގޯލު ކުރިމަތިން އޭރިއާ ބޭރުން ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއް ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން އެޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކިއެރަން ޓްރިޕިއަރއެވެ. މި ލަނޑާ އެކު ކްރޮއޭޝިއާ އިން ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ހަމަލާ އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ އިވާން ޕެރިސިޗް އަދި އެންޓޭ ރެބިޗްއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ހެރީ ކޭން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ގޯލުގެ ދަނޑީގައި ޖެހުމަށް ފަހު ބޭރަށް ގޮސްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ކްރޮއޭޝިއާ އިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. 

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން ވަނީ ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށް އިނގިރޭސި ޑިފެންސަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފައެވެ. ކްރޮއޭޝިއާ އިން ކުރިމަތިކުރުވަމުން ދިޔަ ޕްރެޝަރުތަކުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ޑިފެންޑަރާއި ކީޕަރުގެ ފަރާތުން ގޯސްތަކެއް ފެނިގެންދިޔައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން ވަނީ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނު އިވާން ޕެރިސިޗްއެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ. 

ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ވެސް ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ނަތީޖާ ނެރެވިފައިނުވުމާ އެކު ކުޅެން ދެއްކި އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 109 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މާރިއޯ މަންޒުކިޗްއެވެ. 

މިއީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ތާރީހުގައި ވެސް ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި އެޓީމު ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި އަންނަ ހޮނހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބެލްޖިއަމްއާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތް ނުކުންނާނެއެވެ. 

ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަދި ފްރާންސް ކުޅޭ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އާދިއްތާ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 ގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް