އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - އެންބީއޭ

ރަސްމީކޮށް ޖޭމްސް ލޭކަރސްއަށް ސޮއިކޮށްފި

  • ޖޭމްސް ލޭކަރސްއަށް ބަދަލުވެފައި ވަނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 154 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
Saaif80

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 17:14 1,250

ޖޭމްސް ލޭކަރސްއަށް ސޮއިކުރުމާ އެކު އެ ޓީމުން އާންމުކުރި ޕޯސްޓަރު - ޓްވިޓަރ

ބާސްކެޓް ބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ލެބްރޮން ޖޭމްސް އެންބީއޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ލޮސް އެންޖެލިސް ލޭކަރސްއަށް ރަސްމީކޮށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޖޭމްސް ލޭކަރސްއަށް ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 154 މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ. ލޭކަރސްއަށް ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ޖޭމްސް ހުރީ ފްރީ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޖެހިޖެހިގެން އަށް އެންބީއޭ ފައިނަލްސް ކުޅުމަށް ފަހު ކްލީވްލޭންޑް ކެވެލިއަރސް ދޫކޮށް ޖޭމްސް ލޭކަރސްއަށް ބަދަލުވިއިރު އޭނާ ފްރީ އޭޖެންޓަކަށް ވެގެންދިޔައީ ކެވެލިއަރސްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހަމަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިއީ އޭނާ ކެވެލިއަރސް ދޫކޮށްލި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ލޭކަރސްގައި ޖޭމްސް ބޭނުންކުރާނީ 23 ވަނަ ނަމްބަރެވެ. 

ލޭކަރސްއަށް ޖޭމްސް ސޮއިކުރުމާ އެކު އެޓީމުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ރޮބް ޕެލިންކާ ބުނީ މިއީ ވަރަށް ތާރީހީ ދުވަހެއް ކަމަށާއި މިއީ މުސްތަގުބަލަށް ބިނާކުރަމުންދާ ޓީމު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ލޭކަރސްގެ ބާސްކެޓްބޯލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުރި އެޓީމުގެ ލެޖެންޑް މެޖިކް ޖޯންސަން ބުނީ ޖޭމްސްއަކީ މިވަގުތު އެންބީއޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި އޭނާ ލޭކަރސްއާ ގުޅުމާ އެކު އެންބީއޭގެ ތަށި ހޯދުމާއި ގާތަށް އެޓީމު ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ލޭކަރސްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ބުނީ ޖޭމްސްއަކީ މިހާރު ލޭކަރސްގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޖޭމްސް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދޭން އޭނާ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. 

ލޭކަރސް އިން ވަނީ ޖޭމްސްގެ އިތުރުން ނިއު އޯލިއަންސް ޕެލިކަންސްއަށް ކުޅުނު ރާޖޮން ރޮންޑޯ ވެސް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެޓީމަށް ގެނެސްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ގޯލްޑަން ސްޓޭޓް ވޯރިއާރސްގެ ޖަވާލް މެކްލީ އަދި އިންޑިއާނާ ޕޭސަރސްގެ ލާންސް ސްޓެފަންސަން ވެސް ޖޭމްސްގެ ފަހަތުން ލޭކަރސްއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އެންބީއޭ ޑްރާފްޓްގައި 2003 ވަނަ އަހަރު ކެވެލިއަރސް އިން ފަސްޓް ޕިކެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައި ވަނީ ޖޭމްސްއެވެ. އެއަށް ފަހު އޭނާ ދެއްކި ކުޅުމާ އެކު އޭނާ ވެގެންދިޔައީ އެންބީއޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރާއި 2010 ވަނަ އަހަރު އެންބީއޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައެވެ.

ކެވެލިއަރސް ދޫކޮށް 2010 ވަނަ އަހަރު ޖޭމްސް ބަދަލުވި މިއާމީ ހީޓްއަށެވެ. އެޓީމާ އެކު 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އެންބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށްފަހު އޭނާ ބަދަލުވީ އަނެއްކާ ވެސް ކެވެލިއަރސްއަށެވެ. އެޓީމާއެކު ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ އެންބީއޭ ފައިނަލްސް އޭނާ ކުޅުނުއިރު 2016 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެޓުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެންބީއޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޓީމަށް ހޯދައިދީފައެވެ. މިއީ 52 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޓީމަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

ޖޭމްސްގެ ސޮއިކުރުމާއެކު އަންނަ ސީޒަނުގައި ލޭކަރސް ފެނިގެންދާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް