ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ
އެންމެ ފަހުން ކޯސްޓާ ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ގުޅިއްޖެ
 
ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކޯސްޓާ ބައިވެރިވީ އޭނާ ކްލަބް ބަދަލުކުރާ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި
 
ޓިއާން ގުއަންޖިއަން އިން ވަނީ 30 މިލިއަން ޕައުންޑު ކޯސްޓާ އަށް ހުށަހަޅާފަ
ލީވާން އަލީ
ކ. މާލެ |
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ
ގޫގުލް

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ އެ ކްލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލެސްޓާ އަތުން 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން ޗެލްސީ ބަލިވި މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާ އިން ސަލާމަތްވެ ކޯސްޓާ ވަނީ ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ގުޅިފަ އެވެ. އޭނާ އަށް އަނިޔާ ލިބިފައި މި ވަނީ ޗައިނާ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރެމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ގޯލްޑޮޓްކޮމް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ޗައިނާގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ޓިއާން ގުއަންޖިއަން އިން ވަނީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ 30 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ކޯސްޓާ އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ކޯސްޓާ ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ ބައެއް ކްލަ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އެޑްމިން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް