ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 06:06
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އޭނާ ވަނީ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފަ
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އޭނާ ވަނީ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފަ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ސެންޓޭ، މޮޅު ކޯޗަކަށް ނިޒާމްބެ އަދި އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރިޒޭ
 
އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވުނީ ޓީސީގެ މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އަށް
 
އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބުނީ ރިޒުވާން އަހުމަދު (ރިޒޭ) އަށް
 
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބުނީ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަދި މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް ޑޮޓްކޮމް އިން ހޮވި މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ހޯދިއިރު، އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ހޯދައިފި އެވެ. އަދި އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ރިޒުވާން އަހުމަދު (ރިޒޭ) ހޯދައިފި އެވެ.

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވި މި އެވޯޑް ނައިޓްގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ސެންޓޭ އަށް ލިބުނީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އަދި އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން ނަޝީދުއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ރިޒޭ އަށް ލިބުނީ އީގަލްސްގެ އަންސަރު އިބްރާހިމް (އަންކޮ) އަދި ޓީސީގެ ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު)އާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މީގެއިތުރުން އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ނިޒާމްބެ އަށް ލިބުނީ މާޒިޔާގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒެއިން އަދި އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޢަނީ (ސާންތި)އާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ރަންބޫޓް ލިބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދި ސެންޓޭ އަށެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ މި އެވޯޑް ހާސިލް ކުރީ 34 ލަނޑާއެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އެޑްމިން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް