raajjemv logo
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
ނިއުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން އިފްތިތާހުކޮށް އާ ކޯޗާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ނިއުގެ އާ ކޯޗާއެކު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރެސް އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ
 
ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ނިއު އިން ވަނީ ބޭރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ވަނީ ގެނެސްފަ
ލީވާން އަލީ
3,277
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 19:59
ނިއުގެ އާ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން އިފްތިތާހުކޮށް އާ ކޯޗާއެކު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ސޯލްޓް ކެފޭގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ނިއުގެ ޕްރީ ސީޒަން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެ ކްލަބްގެ ޗެއާމަން ރިޓަޔާޑް ކާނަލް ޒިޔާދެވެ. މި ހަފްލާގައި ނިއުގެ ހުރިހާ ބޯޑު މެމްބަރުން، ސްކޮޑުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ފެނިގެންދާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އަދި އޮފިޝަލުން ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފަ އެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް އެޓީމަށް ބޭރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެއީ ފިލިޕިންސް ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ ސްޕެއިންގެ އެޑްރިއަން ގަލާޑޯ، ޖަޕާންގެ އޮގަވާ ކެއިސުކީ، ޗެލްސީގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޓީމް ކެޕްޓަންކަން ކުރި ޑެނިއަލް ޕަޕޯ އަދި ނެދަލޭންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖަމެލް ރޮމާނޯ އެވެ. މި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ވަނީ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ނިއުގެ ފިޓްނަސް ކޯޗަކަށް ޕޯޗުގަލްގެ ޖޯކިމް ވަލިންހޯ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ނިއުގެ ކޯޗުކަމާ އެންމެ ފަހުން ހަވާލުވެގެންހުރި އަޝްރަފް ލުތުފީ (ސަމްޕަތު) އެވެ. ސަމްޕަތް އަދި ވަލިންހޯ ވެސް ވަނީ މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އިތުރުން ނިއުގެ ސަޕޯޓާސް ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުންވެސްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
18 އޯގަސްޓް 2017 | ހުކުރު 01:31
ގާތިލް
ސާބަހޭ ގައުމު ފުންޑޭ އިރުވެސް ކުޅެވޭތޯބަލާ